Avicultura werd opgericht in 1886 en behartigt inmiddels al meer dan 125 jaar belangen van kleindierfokkers en -liefhebbers in Nederland

Welkom

Welkom bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura, een vereniging die al meer dan 125 jaar met grote inzet belangen behartigt van fokkers en -liefhebbers van kleindieren. Hiermee is Avicultura de oudste nog bestaande vereniging in haar soort.

Affiche tentoonstelling Avicultura (1906); druk: LankhoutAvicultura werd op 1 februari 1886 opgericht met als doel: "In navolging van het buitenland, ook hier te lande de belangstelling op te wekken voor de teelt van pluimgedierte, zowel uit een oogpunt van nut als van genoegen".

Om dit doel te kunnen bereiken, werden vier speerpunten geformuleerd:

  • samenwerking van alle liefhebbers;
  • het houden van tentoonstellingen;
  • het uitgeven van een weekblaadje, waarin vraagpunten worden behandeld en gelegenheid wordt gegeven tot adverteren;
  • het beschermen van nuttige vogels.

Avicultura ging zeer voortvarend van start. Al in het oprichtingsjaar werd een internationale tentoonstelling georganiseerd (d.d. 16, 17 en 18 april met 571 dieren) en verscheen er een wekelijks (vak)blad. Avicultura werd al snel een begrip in kleindierliefhebbend Nederland.

Floralia (1886)Voor uitgebreide informatie over de ontwikkelingsgeschiedenis van de vereniging kunt u terecht in het archief.

Het moge hoe dan ook duidelijk zijn, dat de vereniging met haar jaarlijks terugkerende tentoonstellingen in verschillende plaatsen in Nederland en met haar uitgebreide voorlichting en informatievoorziening middels de uitgave van een (vak)blad, een omvangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verspreiding en de bekendheid van de pluimveerassen en de pluimveeteelt.

Vanuit gezamenlijke belangen (win-winsituaties) werd in de geschiedenis regelmatig samengewerkt met andere kleindierenorganisaties en -verenigingen in ons land, in het bijzonder met de Utechtse pluimveevereniging Ornithophilia.

Amsterdamsche ballonkroppers (Van Gink, 1910)