Lees het laatste nieuws van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura en andere relevante verenigingen, bonden en organisaties

Nieuws

Persbericht

12 september 2018

EZHSV

Op de komende show van de EZHSV op 16, 17 en 18 november a.s. zijn de felbegeerde Giesbersprijzen te winnen voor de fraaiste doffer en de fraaiste duivin van de show.

Hieraan is een geldprijs van € 50,- verbonden en de fraaie oorkonde. De prijs is beschikbaar gesteld door mevr. M. Giesbers.

Schrijf dus in met uw beste dieren en maak kans op deze unieke prijs.

Persbericht

8 september 2018

Avicultura

Helaas heeft het bestuur van Avicultura deze week in goed overleg met het NBS-bestuur moeten besluiten om de opdracht tot het organiseren van de bondsshow terug te geven.

Neemt u van ons aan dat het bestuur tot het uiterste is gegaan om een samenwerking te creéren welke voldoende garanties bood voor een NBS-bondsshow.

De wederzijdse verwachtingen tussen KLN Zuid-Holland en Avicultura lagen blijkens de laatste brief van KLN ZH veel verder uit elkaar dat tot dan werd gecommuniceerd.

Het spijt ons enorm u dit te moeten mededelen.

Wij bevelen u van harte de nieuwe gastheer van de bondsshow aan, namelijk de Gelderlandshow.

Namens het bestuur van Avicultura,

Han Voerman

Avicultura terug in Zuid-Holland

3 november 2017

Groen-Direkthallen

Geachte leden van Avicultura en andere belangstellenden,

U heeft het nieuws reeds gelezen... hoewel noodgedwongen, maar daarom niet minder enthousiast, kunnen wij u melden dat er weer een Aviculturashow georganiseerd wordt en wel op 18, 19 en 20 januari 2018.

Na de zoektocht van de NBS en Avicultura, welke veel energie heeft gekost, zijn we neergestreken in Boskoop-Hazerswoude. Door de coöperatieve houding van het provinciale KLN-bestuur Zuid-Holland zijn we tot een samenwerkingsverband gekomen en de verwachting is dat we een show met ongeveer 3000 dieren kunnen neerzetten op een schitterende locatie met veel daglicht, een uitstekende verzorging en een mooie 'groene' aankleding. Daarnaast is de datum de meest gunstige en haalbare t.o.v. de showkalender en beschikbaarheid van een topkeurmeesterskorps.

Wij hopen als bestuur dan ook, dat u massaal gaat inzenden op de bondsshow van de NBS. Aan de NBS zal het niet liggen. Er is een commissie samengesteld welke het vorig jaar zo succesvolle 'sierduivenplein' gaat uitbouwen en verfijnen. Het wordt dus een ontmoetingsplaats voor sierduivenliefhebbers en belangstellenden. Bovendien organiseren we een vrije verkoop en veel belangstelling uit het buitenland.

Het inschrijfgeld bedraagt € 6,-, de administratiekosten € 7,- en de toegang is alle dagen gratis. Bovendien is er vrijwel onbeperkt gratis parkeerruimte en zullen diverse stands de show completeren.

Nogmaals, zend in, kom kijken en zegt het voort! Wij houden u op de hoogte via de website van de NBS en op onze eigen Facebookpagina.

Uw voorzitter, Han Voerman

NBS-bondsshow in Boskoop-Hazerswoude

30 oktober 2017

Groen-Direkthallen

Nadat de poging om de NBS-bondsshow bij de NPO-dagen in Rosmalen onder te brengen helaas niet bleek te kunnen slagen, heeft K.N.V. Avicultura in tweede instantie toch een overeenkomst met de provinciale afdeling Zuid-Holland van KLN weten te bereiken over het gezamenlijk organiseren van een tentoonstelling in het derde januariweekend in de Groen-Direkthallen in Boskoop-Hazerswoude.

K.N.V. Avicultura heeft het NBS-bestuur de verzekering gegeven dat zij, behoudens goedkeuring door het FB, in staat is om hier een representatieve bondsshow voor de NBS te organiseren. Voor het NBS-bestuur is het hebben van een bondsshow voor de sierduivenliefhebbers het allerbelangrijkste.

Het NBS-bestuur heeft dan ook besloten om haar bondsshow van 18 t/m 20 januari 2018 bij Avicultura onder te brengen, evenals de examens voor sierduivenkeurmeester en het tentoonstellen van nieuwe kleurslagen en rassen ter erkenning.

Nadere informatie zal z.s.m. door het tentoonstellingsbestuur worden verstrekt.

Het bestuur van de NBS

Van onze voorzitter

18 september 2015

Avicultura

Geachte leden,

Als ik dit schrijf, is het fokseizoen grotendeels ten einde en vinden de eerste jongdierenkeuringen weer plaats. Komend jaar willen we die als Avicultura weer gaan opstarten, hopelijk samen met onze vrienden van de EZHSV.

Dhr. Pieter Jansma is bereid gevonden om de website van Avicultura te updaten en dat met regelmaat te blijven doen. Nieuws over alles wat met Avicultura te maken heeft, gaan we op de site plaatsen, zodat u altijd op de hoogte bent. U bent welkom om dit nieuws aan te leveren. Alles wat van belang kan zijn voor onze leden, maar ook voor de bezoekers, is welkom.

Op de enquête welke aan u allen is toegestuurd, is door verrassend veel leden gereageerd. De uitkomst moeten we nog in kaart brengen, maar zal zeker resulteren in een helderder beeld van onze vereniging en wellicht leiden tot een wat actievere beleving van het lidmaatschap van onze koninklijke vereniging.

Ik wens u allen alvast een mooi en succesvol showseizoen toe.

Uw voorzitter, Han Voerman

Lidmaatschap Avicultura

10 december

Avicultura

De contributie van € 12,- voor het verenigingsjaar 2013 kunt u voldoen op girorekening 24344 o.v.v. 'Contributie 2013', t.n.v. KNV Avicultura te Den Haag.

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag krijgt u per omgaande het bewijs van lidmaatschap (tevens toegangsbewijs voor de Champion Show) toegestuurd.