Deze website wordt met de grootst mogelijk zorg onderhouden en geüpdatet. Aan de inhoud van het gepubliceerde kunnen geen rechten worden ontleend

Disclaimer

Algemeen

De Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura, hierna te noemen Avicultura, verleent u hierbij toegang tot deze website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Avicultura en derden zijn aangeleverd.

De website van Avicultura is bedoeld om bezoekers te informeren. De website wordt met de grootst mogelijk zorg onderhouden en geüpdatet. Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op deze website correct en te allen tijde up-to-date is. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Avicultura behoudt zich het recht voor om de op of via de website aangeboden informatie (met inbegrip van deze disclaimer), te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, is gewijzigd.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Bovendien wordt geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites van derden waarnaar wordt verwezen of van websites van derden die verwijzen naar de website van Avicultura.

De inhoud van websites van derden waarnaar wordt verwezen of van websites van derden die verwijzen naar de website van Avicultura, staat niet onder controle van Avicultura. Avicultura is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij Avicultura. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Avicultura, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Overig

Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen met Avicultura. Daarnaast kunt u ons berichten over mogelijke onjuistheden en onvolledigheden op de website. Wij zullen dan onze best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.