De beschermvrouwe, de erevoorzitter, de ereleden, de leden van verdienste en het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura

Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura

Opgericht op 1 februari 1886.

Beschermvrouwe

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix.

Erevoorzitter

B.W. Donk.

Ereleden

A.S.M. van Apeldoorn, D. v. d. Bosch, M.B.C. v.d. Heuvel, F. v. Kasteren, J. Oostwouder, J. Qualm, P.L. v.d. Spek, G. Simonis en W.C.M. van Zijl.

Leden van verdiensten

Affiche tentoonstelling Avicultura (1936); ontwerp: G.Wirth; druk: Boudier & CoN.M.D. van Benten, A.M.J. Bransen en M. van Deursen.

Bestuur

Voorzitter: Han Voerman
Secretaris en penningmeester: Han van Doorn
Public relations: Bart van der Kloet
Bestuurslid: Hanno Dijkhorst
Bestuurslid: Gerard de Bruin
Bestuurslid: Peter van der Spek

Correspondentie (secretariaat)

J.D. van Doorn
Postbus 253
4330 AG Middelburg
T    0118 63 63 09
E    jdvandoorn@zeelandnet.nl

Lidmaatschap en contributie

Iedereen kan lid worden van Avicultura. Hiermee steunt u het werk van onze Koninklijke Vereniging. U kunt zich aanmelden via het secretariaat.

De contributie van € 12,- voor elk volgende verenigingsjaar kunt u voldoen op girorekening NL39 INGB 0000 024344 o.v.v. 'Contributie (+ jaartal)', t.n.v. Koninklijke Nederlandsche Vereniging Avicultura te Den Haag.

Hanen op de tentoonstelling van Avicultura; potlood, aquarel en gouache op papier (Holleman, 1908-1999)