Historisch fotomateriaal omtrent de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura

Fotoalbum

Onderstaande afbeeldingen zijn in chronologische volgorde gerangschikt. Het geheel vormt een prachtige sfeerimpressie in beelden van de activiteiten en de ontwikkelingsgeschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura.

19020201
Bijschrift: De tentoonstelling van Avicultura. Bron: Rotterdamsch Nieuwsblad, 1 februari 1902.

1906
Affiche tentoonstelling van pluimve, duiven, watervogels, konijnen, enz. Dierentuin te 's-Gravenhage 2, 3 en 4 februari 1906. Druk: Lankhout.

1909
Bijschrift: Pluimveetentoonstelling Nederland. Bron: Spaarnestad, 1909.

1909
Bijschrift: Kippenvoer, vogelvoer; reclamebiljetten en voederzakken van Flora's hoenderbeschuit (stand pluimveetentoonstelling Nederland). Bron: Spaarnestad, 1909.

1917
Bijschrift: De tamme eendenrassen. Graauw kwakereendje. 1e pr. Avicultura. Eigendom van J.H. van Vliet, Oudshoorn (foto C.S. Th. van Gink). Bron: Weekblad Buiten, 1917.

1917
Bijschrift: De tamme eendenrassen. Wit kwakerwoerdje. 1e pr. Avicultura 1917. Eigendom van C. v. Schouwen, Poeldijk (foto C.S. Th. van Gink). Bron: Weekblad Buiten, 1917.

1917
Bijschrift: De tamme eendenrassen. Witte kuifeend (woerd). 1e pr. Avicultura 1917. Eigendom van de Stobbenweide Tonden bij Voorst (foto C.S. Th. van Gink). Bron: Weekblad Buiten, 1917.

1917
Bijschrift: De tamme eendenrassen. Reekleurige Indische loopeend (woerd). 1e pr. Avicultura. Eigendom van W. Baron v. Herzeele, den Haag (foto C.S. Th. van Gink). Bron: Weekblad Buiten, 1917.

1917
Bijschrift: De tamme eendenrassen. Witte Indische loopeend (woerd). 1e pr. Avicultura 1917. Eigendom van Hoenderpark Merwede, Muiden (foto C.S. Th. van Gink). Bron: Weekblad Buiten, 1917.

1917
Bijschrift: De tamme eendenrassen. Zwarte Indische loopeend (woerd). 1e pr. Avicultura 1917. Eigendom van Hoenderpark Merwede, Muiden (foto C.S. Th. van Gink). Bron: Weekblad Buiten, 1917.

1917
Bijschrift: De tamme eendenrassen. Witte Pekingeend (woerd). 1e pr. Avicultura 1917. Eigendom van Hoenderpark Merwede, Muiden (foto C.S. Th. van Gink). Bron: Weekblad Buiten, 1917.

1917
Bijschrift: De tamme eendenrassen. Witte Pekingwoerd en kwaker-woerdje. Een Reus en een Dwerg onder de eerste prijswinners op Avicultura 1917 (foto C.S. Th. van Gink). Bron: Weekblad Buiten, 1917.

19170428
Bijschrift: Het bestuur van de vereniging Avicultura poseert, terwijl achter hen de tentoonstelling wordt opgebouwd in het Dierentuin-complex v.l.n.r. van Nievelt, Burgerhout, Bart Wilton, Arie Hoogendijk, Willem van Gorcum, Jan A. Boon, N.J. Visser, Dir. D.W. Molhuyzen en Nora D. Visser. Bron: onbekend, 28 april 1917.

19220112
Bijschrift: Diner van de vereniging Avicultura. Bron: onbekend, 12 januari 1922.

19220203
Bijschrift: Diner van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura ter gelegenhed van de 10e tentoonstelling, georganiseerd door de Leidse Pluimvee Vereniging. Van links naar rechts: Jan Duym, Ernst Ostermann, Jan Mantel, Dr. van Sillevoldt, M.J. Visser, J. Zaalberg, ?, de Jong (de eigenaar van de tentoonstellingskooien), ?, ?, C.S.Th. van Gink jurylid, Henk van der Horst, secretaris van de L.P.V. Willem van Gorkum (uitgever van Avicultura), Tieleman (Leids fabrikant) en ?. Bron: onbekend, 2 februari 1922.

1925
Bijschrift: Leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura. Bron: onbekend, 1925.

19250112
Bijschrift: Opening van het Derde Nationaal Congres voor Pluimvee en Konijnenteelt in de Louis Seize-zaal van Pulchri Studio ter gelegenheid van de 40ste tentoonstelling van de Nederlandse Vereniging Avicultura. Koningin Wilhelmina verleende Avicultura het predikaat 'Koninklijke'. Zittend van links naar rechts; H. Wilton, S. Spanjaard, Prins Hendrik (?), G.J.A.A. Baron van Heemstra (Voorzitter van Avicultura), minister Ruys de Berenbrouck, Dr. Kakebeke van het ministerie van Landbouw, Dr. B.J.C. te Hennepe van de Rijksseruminrichting, M.J. Visser, secretaris, Joh. H. Warneke penningmeester van Avicultura, Houwink, die in Drente een particulier proefstation onderhield (bestuurslid van Avic.). Voor de schoorsteen derde van rechts af J. Zaalberg, dekenfabrikant Leiden. Bron: Vereenigde Fotobureaux, 12 januari 1925.

19250116
Bijschrift: Diner van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura in een van de twee nieuwe tuinzalen van het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap (Dierentuin) ter gelegenheid van de 40ste pluimveetentoonstelling. Bron: onbekend, 16 januari 1925.

19250116
Bijschrift: Vandaag is in de groote zaal van den Dierentuin te Den Haag door Z. K. H. Prins Hendrik de Jubileumtentoonstelling van Avicultura geopend. Onze foto geeft een overzicht van de zaal, waarin het enorme aantal van ruim 4000 dieren is samengebracht. Bron: Rotterdamsch Nieuwsblad, 16 januari 1925.

19250116
Bijschrift: De tentoonstelling van Avicultura. Een kijkje tijdens de voorbereiding van de groote pluimvee-tentoonstelling, die heden in Den Haag geopend is. Bron: Algemeen Handelsblad, 16 januari 1925.

19250116
Bijschrift: De tentoonstelling van Avicultura in Den Haag. Na de overzichtsfoto, die wij reeds gaven, nog een paar plaatjes van deze belangwekkende pluimvee-expositie. Middenlinks: twee prachtexemplaren gevederde huisdieren, daarnaast een kijkje tijdens de konijnenkeuring. Geheel links: de heer S.J.A.A. baron van Heemstra, voorzitter van de Kon. Ned. Ver. Avicultura; rechts: de heer dr. B.C.J. te Hennepe, een der adviseurs van het Avicultura-congres. Bron: Algemeen Handelsblad, 17 januari 1925.

19260114
Bijschrift: Tentoonstelling Avicultura te Den Haag. De inzending van 150 zwanen door den bekenden fokker Anton Sutherland. Bron: Rotterdamsch Nieuwsblad, 14 januari 1926.

19260115
Bijschrift: Gisteren hield Avicultura te 's-Gravenhage haar groote keuring voor de tentoonstelling die heden in den Dierentuin te Den Haag geopend werd. Hoe de keurmeesters hun conscientieuzen arbeid verrichten. V. I. n. r.: K. Steenhuis, F.C. Schaettler en Joh. H. van Piggelen, resp. keurmeester groote, kleine en middenrassen. Bron: Algemeen Handelsblad, 15 januari 1926.

19260119
Bijschrift: De jongste bezoekers der tentoonstelling van Avicultura te Den Haag. Meneer links is twee minuten, mevrouw rechts twee dagen oud. Meneer is nog ietwat onder den indruk, van het nieuwe en schoone dezer wereld. Bron: Algemeen Handelsblad, 19 januari 1926.

19260119
Bijschrift: Op de tentoonstelling van Avicultura, van 15 tot 17 Januari te 's-Gravenhage in den Dierentuin gehouden, kiekten wij enkele inzendingen. Links boven: een zilver Brakahaan, rechts: een kraaikophaan. Daaronder: een Hollandsen konijn 'Isabella', kleur blauw-geel. Bron: Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's Courant, 19 januari 1926.

19290119
Bijschrift: Pluimvee in den dierentuin. De Kon. Ned Vereeniging Avicultura houdt haar 44ste intern. toonstelling in den Haagschen dierentuin. Een sabelpoot-krielhaan, dit met een eersten prijs bekroond werd. Bron: Algemeen Handelsblad, 19 januari 1929.

19300118
Bijschrift: Zijn haan zal koning kraaien. Een Buff Orpington met zijn verzorger op de pluimveetentoonstelling Avicultura in den dierentuin te Den Haag. Bron: Algemeen Handelsblad, 18 januari 1930.

19300118
Bijschrift: De Tentoonstelling van Avicultura. Na de opening van de tentoonstelling van Avicultura. Bij het aquarium van den witten snoek in den Dierentuin, alhier. Van r. n. l.: graaf van Bylandt (directeur), kolonel van Holthe, Prins Hendrik, adjudant Termijtelen, bestuurslid Avicultura Dekema, geheel links bestuurslid Avicultura Groen. Bron: Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad, 18 januari 1930.

19300118
Bijschrift: Een karrevracht vol bekers en medailes, prijzen, uitgeloofd voor de groote pluimveetentoonstelling welke Vrijdag in den Haagschen Dierentuin geopend werd. Deze opening geschiedde door Z. K. H. Prins Hendrik. De tentoonstelling is georganiseerd door Avicultura en telt vele interessante inzendingen. Bron: De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 18 januari 1930.

19300120
Bijschrift:Vorstelijke belangstelling voor pluimvee. Prins Hendrik opende Vrijdag in den Dierentuin te 's-Gravenhage de jaarlijksche, door Avicultura uitgeschreven, pluimveetentoonstelling. Prins Hendrik (1) tijdens een rondgang in gesprek met den heer Rey, directeur van Hotel des Indes (2). Bron: Leeuwarder nieuwsblad: goedkoop advertentieblad, 20 januari 1930.

19300120
Bijschrift: Zaterdag is in den Dierentuin te Den Haag de groote pluimveetentoonstelling van Avicultura geopend. Een kijkje bij de keuring der exemplaren. Bron: Tilburgsche Courant, 20 januari 1930.

19300227
Bijschrift: De trotsche winnaar - De Hollandsche witkuif van den heer P. W. Wijman behaalde op de Jubileum-tentoonstelling van Avicultura in den Dierentuin te 's-Gravenhage een eersten prijs. Bron: De Sumatra Post, 27 februari 1930.

19310116
Bijschrift: Als een echte aristocraat kijkt hij de wereld in. Deze zilver duckwinghaan, die op de Internationale pluimveetentoonstelling van Avicultura te Den Haag tot de mooiste inzendingen behoorde. Bron: Nieuwsblad van het Noorden, 16 januari 1931.

19310117
Bijschrift: Een veer-krachtige haan - Avicultura heeft in den dierentuin te 's-Gravenhage haar jaarlijksche internationale driedaagsche pluimvee-tentoonstelling geopend. Een inzending van den heer E. Hunneus uit Baarn. Bron: Algemeen Handelsblad, 17 januari 1931.

19330120
Bijschrift: In den Haagschen dierentuin is heden de groote jaarlijksche tentoonstelling van Avicultura geopend. Tijdens de keuring der inzendingen. Bron: Nieuwe Tilburgsche Courant, 20 januari 1933.

19331202
Bijschrift:In de Nenyto-hal te Rotterdam wordt een gecombineerde tentoonstelling gehouden van de Rotterd. Pluimvee- en Konijnenvereeniging en Avicultura. Een Brahma-haan en een Vlaamsche reus, die beiden bekroond werden. Bron: Algemeen Handelsblad, 2 december 1933.

19340704
Bijschrift: Prins Hendrik met Jhr. Mr. R. Bosch Ridder van Rosenthal bij een diner op de jaarlijksche tentoonstelling Avicultura, welke te Den Haag is gehouden. Bron: Nieuwe Tilburgsche Courant, 4 juli 1934.

1935
Bijschrift:Opening van de gouden show van Avicultura door Zijne Excellentie minister mr.dr. L.N. Deckers in de dierentuin (foto Gompers). Bron: onbekend, 1935.

19350118
Bijschrift:Diner van Avicultura (de Koninklijke Nederlandse vereniging) in restaurant Royal, zittend 3e van rechts voorzitter baron Van Heemstra (foto Gompers). Bron: onbekend, 18 januari 1935.

19350118
Bijschrift: Een 1e prijs-winnaar op de Avicultura-tentoonstelling te Den Haag. Bron: Nieuwe Tilburgsche Courant, 18 januari 1935.

19350119
Bijschrift: Prijswinnaars op de pluimveetentoonstelling Avicultura, welke Vrijdag in den Haagschen dierentuin is geopend. Bron: De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 19 januari 1935.

1936
Affiche tentoonstelling van pluimvee en konijnen en kanariewedstrijd in den dierentuin te 's-Gravengage op 17, 18 & 19 januari 1936. Ontwerp: G.Wirth. Druk: Boudier & Co.

19360116
Bijschrift: De jubileum-tentoonstelling van Avicultura. De voorbereidingen voor de pluimvee-tentoonstelling in den Dierentuin te den Haag bij het gouden jubileum van Avicultura. Het pluimvee wordt in zijn tijdelijke verblijfplaats ondergebracht. Bron: De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 16 januari 1936.

19360117
Bijschrift: De jubileum-tentoonstelling van Avicultura. Het keuren van een der inzendingen voor de 50ste tentoonstelling van Avicultura, welke in den Haagsen dierentuin geopend is ter gelegenheid van het zilveren bestaansfeest der vereeniging. Bron: De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 17 januari 1936.

19360117
Bijschrift: Tentoonstelling van Avicultura, rondgang van de autoriteiten v.l.n.r. G.J.A.A. baron van Heemstra, minister Mr.Dr. L.N. Deckers en burgemeester Mr. S.J.R. de Monchy. Bron: Polygoon, 17 januari 1936.

19360118
Bijschrift: H.M. de Koningin bracht Vrijdag een bezoek aan de jubileum-tentoonstelling van Avicultura in den Dierentuin te den Haag, waarbij de vorstin werd rondgeleid door den voorzitter der vereeniging, den heer G.J.A.A. baron van Heemstra. Bron: De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 18 januari 1936.

19360118
Bijschrift: Minster mr. dr. L.N. Deckers tijdens zijn rede bij de opening der jubileumtentoonstelling van Avicultura te den Haag. Bron: Nieuwe Tilburgsche Courant, 18 januari 1936.

19360122
Bijschrift: De voorbereidingen voor de pluimveetentoonstelling in den Dierentuin te den Haag bij het gouden jubileum van Avicultura. Het pluimvee wordt in zijn tijdelijke verblijfplaats ondergebracht. Bron: De Tribune: soc. dem. weekblad, 22 januari 1936.

19360124
Bijschrift: H.M. de Koningin tijdens haar bezoek aan de pluimvee-show, Avicultura te Den Haag. Bron: De Sumatra Post, 24 januari 1936.

19360228
Bijschrift: Het gouden feest van Avicultura is o.m. gevierd met een feestdiner in restaurant Royal te 's-Gravenhage - De ministers dr. L.N. Deckers (links) en prof. dr. ir. H.C.J.H. Gelissen (rechts) waren juist op tijd uit Polen terug, om hier mee aan te zitten. Midden: baron Heemstra, voorzitter van Avicultura. Bron: De Sumatra Post, 28 februari 1936.

19370121
Bijschrift: Eenige kostbare exemplaren voor de 51ste pluimveetentoonstelling van Avicultura in den Haagschen Dierentuin, worden in hun tijdelijke woning ondergebracht. Bron: Nieuwe Tilburgsche Courant, 21 januari 1937.

19370122
Bijschrift: Twee pauwen, een geschenk van de Belgische vereeniging Avicultura voor H. K. H. Prinses Juliana en Z. K. H. Prins Bernhard, worden gekeurd voor de 51ste pluimvee-tentoonstelling van Avicultura te den Haag. Bron: Nieuwe Tilburgsche Courant, 22 januari 1937.

19370122
Bijschrift: Pluimveetentoonstelling van Avicultura in de dierentuin. Bron: Haagsche Courant, 22 januari 1937.

19370125
Bijschrift: Als onderdeel van de tentoonstelling van Avicultura te den Haag, hield de Ver. van kattenliefhebbers Holland een show in den dierentuin. De veelzijdig kampioen Moortje wordt nog eens goed verzorgd. Bron: De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 25 januari 1937.

19370125
Bijschrift: Op de 51ste pluimveetentoonstelling van Avicultura in de Dierentuin te Den Haag. Een tweetal exemplaren voor de lens. Een Peking en een witte kwakereend, die op de tentoonstelling ieder een eerste prijs behaalden. Bron: De Tribune: soc. dem. weekblad, 26 januari 1937.

19370125
Bijschrift: Katten in den dierentuin - Als onderdeel van de pluimvee-expositie Avicultura, in den Haagschen dierentuin, is hier door de vereeniging Holland een kattententoonstelling geopend - Een drietal aardige Perzianen, die er met haar schoonheid te koop liepen. Bron: De Sumatra Post, 20 maart 1937.

1937
Affiche internationale pluimvee- en konijnententoonstelling Avicorni in den Apollohal te Amsterdam op 10, 11 & 12 december 1937. Ontwerp: PZ.

19371208
Bijschrift: Apollohal. Twee dagen voor de opening vogeltentoonstelling. Avicorni. Bron: Stadsarchief Amsterdam, 8 december 1937.

19371209
Bijschrift: Apollohal. Vogeltentoonstelling Avicorni. Een kwakkeleend gaat in zijn kooi. Bron: Stadsarchief Amsterdam, 8 december 1937.

19371210
Bijschrift: Onder de loupe tijdens de keuring voor de eerste Avicorni-tentoonstelling van pluimvee en konijnen, welke in de Apollohal te Amsterdam wordt gehouden en waarvoor ruim 6000 dieren zijn ingeschreven. Bron: De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 10 december 1937.

19371211
Bijschrift: De autoriteiten tijdens den rondgang over de eerste-Avicorni-tentoonstelling van pluimvee en konijnen, welke Vrijdag in de Apollo-hal te Amsterdam door minister mr. M. P. L. Steenberghe geopend werd. Bron: Nieuwe Tilburgsche Courant, 11 december 1937.

19371213
Bijschrift: Een bevederde microfoon-debutante op de internationale pluimveetentoonstelling Avicorni te Amsterdam tijdens de speciale uitzending naar Ned. Indië welke Zaterdag via de Phohizender plaats had. Bron: De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 13 december 1937.

19381209
Bijschrift: David en Goliath op de pluimveetentoonstelling - In den Dierentuin te 's-Gravenhage opent vandaag de tweede Avicorni-tentoonstelling, georganiseerd door de Kon. Ned. Vereeniging Avicultura en door de Utrechtsche vereeniging Ornithophilia, haar deuren. Voordat dit echter kon gebeuren, moest groot en klein zich laten keuren. Bron: Algemeen Handelsblad, 9 december 1938.

19381209
Bijschrift: Het keuren der inzendingen voor de 2de Internationale Avicorni-tentoonstelling, welke in den Dierentuin te Den Haag wordt gehouden vanwege de Kon. Ned. Ver. Avicultura en de Utrechtsche Vereeniging Ornithophilia. Bron: De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 9 december 1938.

19381214
Bijschrift: Het keuren der inzendingen voor de 2de Internationale Avicorni-tentoonstelling, welke In den Dierentuin te Den Haag Is gehouden vanwege de Kon. Ned. Ver. Avicultura en de Utrechtsche Vereen. Ornithophilia. Bron: Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's Courant, 14 december 1938.

19390116
Bijschrift: Prijswinnaars van diverse pluimage. Drie prijswinnaars van de groote prijzen, o.a. uitgeloofd door H. K. H. Prinses Juliana en Z. K. H. Prins Bernhard, op de pluimvee-tentoonstelling Avicorni, die te 's-Gravenhage gehouden werd, bijeen. Bron: De Sumatra Post, 16 januari 1939.

19410325
Bijschrift: Deskundige belangstelling voor den Pluimveedag van Avicultura in den Haagschen Dierentuin - De voorzitter, baron van Heemstra, weegt eigenhandig een Brahma-haan en twee kenners beoordelen de broedeieren van groote en dwergrassen hoenders (Foto's Schimmelpenningh). Bron: Arnhemsche Courant, 25 maart 1941.

19490119
Bijschrift: Opening Pluimveetentoonstelling Agricultura op Houtrust - Het bezichtigen van de inzendingen (foto B. Merk). Bron: Anefo, 19 januari 1949.

19490119
Bijschrift: Opening Pluimveetentoonstelling Agricultura op Houtrust - Minister Manskoet met 1e krijgsduif (foto B. Merk). Bron: Anefo, 19 januari 1949.

19490121
Bijschrift: Pluimveetentoonstelling Avicultura. Bron: Foto-, Pers- en Filmbureau Het Zuiden, 21 januari 1949.

19490121
Bijschrift: Pluimveetentoonstelling Avicultura. Bron: Foto-, Pers- en Filmbureau Het Zuiden, 21 januari 1949.

19490121
Bijschrift: Pluimveetentoonstelling Avicultura. Bron: Foto-, Pers- en Filmbureau Het Zuiden, 21 januari 1949.

19490121
Bijschrift: Pluimveetentoonstelling Avicultura. Bron: Foto-, Pers- en Filmbureau Het Zuiden, 21 januari 1949.

19530116
Bijschrift: De voorzitter van Avicultura, de heer W. Giesbers, toont tijdens de rondgang in de Haagse Houtrusthallen aan burgemeester Schokking een fraaie Brahma-haan. Bron: Spaarnestad, 16 januari 1953.

19560120
Bijschrift: Koningin Juliana bezoekt de 60e toonstelling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura in de Houtrusthallen, gehouden t.g.v. het 70-jarig bestaan. Bron: Anefo, 20 januari 1956.

19560120
Bijschrift: Koningin Juliana bezoekt de jubileumtentoonstelling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura in de Houtrusthallen. Bron: Friezer-Meyer, 20 januari 1956.

19560120
Bijschrift: Jubileumtentoonstelling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura in de Houtrusthallen, burgemeester mr. F.M.A. Schokking bij een van de bekroonde kippen (foto Stokvis). Bron: onbekend, 20 januari 1956.

19590116
Bijschrift: De Commissaris der Koningin in Zuid Holland, mr. J. Klaassesz heeft de 63e Nationale Tentoonstelling Avicultura geopend en bekijkt met zijn echtgenote één van de pronkstukken (foto D. Coersen). Bron: ANP, 16 januari 1959.

19610121
Bijschrift: Een wel wat lastig beest vond minister Marijnen de reusachtige haan, waarmee hij voor de persfotografen poseerde op de 65ste pluimveetentoonstelling Avicultura, die gisteren door de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening in Den Haag is geopend. Bron: Nieuwsblad van het Noorden, 21 januari 1961.

19620118
Bijschrift: Avicultura Slotshow voor Kleindierenteelt in Den Haag. Araucana kip met blauwe eieren (foto H. Pot). Bron: Anefo, 18 januari 1962.

19640117
Bijschrift: Pluimveetentoonstelling Avicultura in de Houtrusthallen; burgemeester H.A.M.T. Kolfschoten wilde een der kippen bewonderen, maar deze stribbelde nogal tegen (foto H. Pot). Bron: Anefo, 17 januari 1964.

19640118
Bijschrift: Met tientallen waren jonge dierenvrienden in de leeftijd van zes tot veertien jaar naar de tentoonstelling Avicultura in Den Haag gekomen om te laten keuren hoeveel zij wel met hun troetelkinderen ophadden. Deze laatsten varieerden van een kanariepiet tot een paard. De jury schonk ze allemaal hetzelfde deskundige oog, daarbij de bezitter of bezitster niet vergetend, want Avicultura beloonde ook de leukste combinatie van dit concours dat 'kind en dier' heette. Bron: De Waarheid, 18 januari 1964.

19650108
Bijschrift: Avicultura in Den Haag (foto E. Koch). Bron: Anefo, 8 januari 1965.

19650108
Bijschrift: Avicultura in Den Haag, de mooiste doffer was een Turbi van de heer J.J. Wories (foto E. Koch). Bron: Anefo, 8 januari 1965.

19660114
Bijschrift: Den Haag - Vandaag is de Pluimveetentoonstelling Avicultura in de Houtrusthallen in Den Haag geopend. De heer P.C. van Keulen toont de voorzitter van Avicultura, J.B.W.A. Giesbers (L), een door hem gefokte Zwarte Zijde Hoen (nog niet eerder voorgekomen). Op de achtergrond de geheel witte ouders. Bron: ANP, 14 januari 1966.

19680112
Bijschrift: Den Haag - Pipo de Clown was voorzitter van de jury tijdens het concours 'kind en dier', dat in de Houtrusthallen werd gehouden. Dit festijn t.g.v. de grote tentoonstellling van de vereniging Avicultura, waar ongeveer 5.000 dieren te bewonderen zijn. Bron: ANP, 12 januari 1968.

19680112
Bijschrift: Concours 'kind en dier' in de Houtrusthallen ter gelegenheid van de tentoonstelling van de vereniging Avicultura. Pipo de clown (Cor Witschge), voorzitter van de jury, neemt een konijn in zijn handen (foto G. van der Werff). Bron: ANP, 12 januari 1968.

19720114
Bijschrift: Met het wegtrekken van een doek over een konijnenkooi onthult prinses Beatrix de 75ste tentoonstelling van sierduiven, konijnen en tropische vogels, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura in de Houtrusthallen (foto Stokvis). Bron: onbekend, 14 januari 1972.

19720114
Bijschrift: Prinses Beatrix opent 75e kleindiertentoonstelling Avicultura in Houtrusthallen te Den Haag (foto B. Verhoeff). Bron: Anefo, 14 januari 1972.

19720114
Bijschrift: Prinses Beatrix opent 75e kleindiertentoonstelling Avicultura in Houtrusthallen te Den Haag (foto B. Verhoeff). Bron: Anefo, 14 januari 1972.

19720114
Bijschrift: Prinses Beatrix opent 75e kleindiertentoonstelling Avicultura in Houtrusthallen te Den Haag (foto B. Verhoeff). Bron: Anefo, 14 januari 1972.

19780116
Bijschrift: Kleindierententoonstelling van Avicultura in de Houtrusthallen. Bron: Haagsche Courant, 16 januari 1978.

19800111
Bijschrift: Burgemeester van Voorburg, mevrouw N.A. den Haan-Groen, opent de kleindierenshow Avicultura in de Houtrusthallen. Zij houdt een Voorburgse Schildkropper in de hand. Voorts v.l.n.r. ere-voorzitter J.B.W.A. Giesbers, penningmeester G. van der Kooy en voorzitter J. Rijneveld (foto R. Scheers). Bron: Het Vaderland, 12 januari 1980.

19830117
Bijschrift: Een echte landelijke keuring van de Nederlanse Muizenfokkers Club (NMC) vormde dit weekeinde een van de hoogtepunten op de kleindiertentoonstelling Avicultura in de Houtrusthallen in Den Haag. Leden van de tien jaar oude vereniging boden een kleine 200 knaagdiertjes ter keuring aan. Op de foto bestudeert een van de keurmeesters door middel van een demonstratieplankje de kwaliteiten van een mooie witte muis. Bron: De Waarheid, 17 januari 1983.

19860110
Bijschrift: Koningin Beatrix opende in Den Haag de jubileumtentoonstelling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura, een deelnemer toont een konijn (foto R. Bogaerts). Bron: Anefo, 10 januari 1986.

19860110
Bijschrift: Koningin Beatrix opende in Den Haag de jubileumtentoonstelling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura, Koningin Beatrix bekijkt een Hollandse Kropper (foto R. Bogaerts). Bron: Anefo, 10 januari 1986.

19860110
Bijschrift: Koningin Beatrix opende in Den Haag de jubileumtentoonstelling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura, Koningin Beatrix spreekt met een deelnemer (foto R. Bogaerts). Bron: Anefo, 10 januari 1986.

19860110
Bijschrift: Koningin Beatrix opent de jubileumexpositie bij het 100-jarig bestaan van Avicultura in de Houtrusthallen door het hok van de Toulouseganzen te openen (foto M. Konvalinka). Bron: Het Binnenhof, 10 januari 1986.

19870109
Bijschrift: Burgemeester mr. dr. A.J.E. Havermans opent de kleindierenshow Avicultura in de Houtrusthallen, in aanwezigheid van zijn echtgenote. Rechts organisator Jo Qualm (foto M. Konvalinka). Bron: Het Binnenhof, 9 januari 1987.

20110121
Bijschrift: Koningin Beatrix opende de Champion Show in Nieuwegein ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura (foto W. Taks). Bron: Archief, 21 januari 2011.

20110121
Bijschrift: Koningin Beatrix opende de Champion Show in Nieuwegein ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura (foto W. Taks). Bron: Archief, 21 januari 2011.

20110121
Bijschrift: Koningin Beatrix opende de Champion Show in Nieuwegein ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura (foto W. Taks). Bron: Archief, 21 januari 2011.

20110121
Bijschrift: Koningin Beatrix opende de Champion Show in Nieuwegein ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura (foto W. Taks). Bron: Archief, 21 januari 2011.

20110121
Bijschrift: Koningin Beatrix opende de Champion Show in Nieuwegein ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura (foto W. Taks). Bron: Archief, 21 januari 2011.

20110121
Bijschrift: Koningin Beatrix opende de Champion Show in Nieuwegein ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura (foto W. Taks). Bron: Archief, 21 januari 2011.

20110121
Bijschrift: Koningin Beatrix opende de Champion Show in Nieuwegein ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura (foto W. Taks). Bron: Archief, 21 januari 2011.